Bài đăng

CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN & CHẠY TÍN CHỈ

Hình ảnh
  TRUNG TÂM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOÀN QUỐC CHUYÊN CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN & CHẠY TÍN CHỈ NHẬN CHẠY HỒ SƠ GỐC & VĂN BẰNG 2 CHẠY ĐIỂM TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOÀN QUỐC Trung tâm Bộ Giáo Dục Đào Tạo xin thông báo đến các học viên của các Trường Đại Học Trên Toàn Quốc như sau : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trung Tâm sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất từ 1-2 ngày làm việc của Nhà Nước. Không hổ trợ các hồ sơ nợ điểm trên 3 năm . Theo chính sách của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo . Hình Ảnh các Sinh Viên tốt nghiệp khi được Trung Tâm giúp đỡ :   ======> Mọi chi tiết gửi về cho Trung Tâm : phonghotrosinhvien.edu@gmail.com